A entrada de [o a entrants de] (Al començament de)

Temes associats al refrany: maneres de dir