A dretcient (Expressament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A adrede (Expresamente)