A dos pams de (Molt pròxim a)

Temes associats al refrany: maneres de dir