A diari (Cada dia, molt sovint, continuament, constantment, sempre)

Temes associats al refrany: maneres de dir, dia i nit