A desgrat (De mala gana)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A pesar (De mala gana)