A cuita-corrents (Amb presses, sense dedicar-hi el temps degut)

Temes associats al refrany: maneres de dir