A cosa donada no li cerquis taps.

Temes associats al refrany: donarTraducción al castellano (google): A cosa dada no le busques tapones.