A corre-corrents (Amb gran pressa)

Temes associats al refrany: maneres de dir