A cop d'ull (A primera vista)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma