A cop calent (En els primers moments de rebut un cop, quan encara no fa gran mal)

Temes associats al refrany: maneres de dir