A contrapèl (Contra la pròpia direcció o voluntat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A contrapelo (Contra la propia dirección o voluntad)