A contrafil (En direcció contrària a la dels fils, les venes o les fibres d'una matèria)

Temes associats al refrany: maneres de dir