A coneixença de qualcú (A judici, a l'arbitri o apreciació de qualcú)

Temes associats al refrany: maneres de dir