A condició de (si concorre la circumstància que s'expressa)

Temes associats al refrany: maneres de dir