A compte (Com a part d'una quantitat a pagar o a cobrar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A cuenta (Como parte de una cantidad a pagar oa cobrar)