A comptar per mils, al teular (És un advertiment a qui pretén alfarrasar o comptar a ull)

Temes associats al refrany: camp