A colp segur [o ben segur, o de segur, o sobre segur (Amb plena seguretat)

Temes associats al refrany: maneres de dir