A cient (Conscientment, amb plena coneixença)

Temes associats al refrany: maneres de dir