A cent anys coteta verda 'Coteta' es diminutiu de 'cota', vestidet blanc amb mànegues curtes que es posava als nadons. (Es diu d'aquells que en la vellesa volen actuar com a joves)

Temes associats al refrany: any, colors, maneres de dirTraducción al castellano (google): A cien años coteta verde 'Coteta' se diminutivo de 'cota', vestidito blanco con mangas cortas que se ponía a los bebés. (Se dice de aquellos que en la vejez quieren actuar como jóvenes)