A cavall flastomat, el pèl li lluu (Es diu perquè sovint les persones a qui es vol més mal són les que viuen més temps i tenen més bona sor)

Temes associats al refrany: animals



Traducción al castellano (google): A caballo blasfemia, el pelo le reluce (Se dice porque a menudo las personas a las que se quiere peor son las que viven más tiempo y tienen mejor sor)