A casa, que no he mort peix! (Frase amb què hom indica l’hora del tornar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, animals