A casa del músic, qui no balla, punteja (Els pares influeixen els fills per a bé i per a mal)

Temes associats al refrany: parentiu, música, oratge