A carn de llop, dent(s) de gos (La solució a cada problema ha de ser proporcionada)

Temes associats al refrany: animals