A cap preu (De cap manera)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A ningún precio (De ninguna manera)