A cada porc li arriba el seu Sant Martí (Significa que a tothom li arriba la tongada de desgràcies o el moment d'haver de compensar amb dissorts les temporades que han tingut de felicitat) (11 novembre)

Temes associats al refrany: maneres de dir, santsTraducción al castellano (google): A cada cerdo le llega su San Martín (Significa que a todos les llega la tanda de desgracias o el momento de tener que compensar con desdichas las temporadas que han tenido de felicidad) (11 noviembre)