A ca un penjat, no hi anomenis cordes (Recomana que no es facin al·lusions que puguin ofendre els qui les escolten)

Temes associats al refrany: consells