A ca magre, moltes puces (Quan a algú li van mal les coses, tots se n’aprofiten i li augmenten els problemes)

Temes associats al refrany: animals