A ca gros no cal dir-li quisso (Convé no despertar la possible ira de qui puga resultar-nos perjudicial)

Temes associats al refrany: animals