A burro vell, albarda nova (La falta de bellesa es dissimula amb elements decoratius)

Temes associats al refrany: animals