A burra que criï, no li diguis arri (Les mares que crien estan més pendents de la cria que de l’obligació, que passa a ser secundària)

Temes associats al refrany: animals