A bocins (En miques, A trossos)

Temes associats al refrany: maneres de dir