A boca que vols (Assolir tots els desitjos)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir