A base de (Bàsicament. Fonamentalment)

Temes associats al refrany: maneres de dir