A barcella per garba (ho diuen del blat que ret molt, i per extensió ho diuen també de tota cosa que dóna profit)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A Barcella por gavilla (lo dicen del trigo que rinde mucho, y por extensión lo dicen también de toda cosa que da provecho)