A banda i banda (A tots dos costats)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A ambos lados (A ambos lados)