A banda de (Serveix per a afegir a alguna afirmació anterior. A més a més, a més de, a més d'altres coses, amb tot això, tot i això, deixant de banda)

Temes associats al refrany: maneres de dir