A bacs i redolons (Amb moltes dificultats)

Temes associats al refrany: maneres de dir