A aquestes alçades de (Arribats a tal punt, essent ja massa tard)

Temes associats al refrany: maneres de dir