A l'altra porta, que aquesta no s'obre ( Es diu per denegar a algú allò que demana, sia almoina, sia un favor, etc.?

Temes associats al refrany: maneres de dir