A allò que està fet, pit i amunt (Hi ha que ser conseqüents amb les nostres accions)

Temes associats al refrany: consellsTraducción al castellano (google): A lo hecho, pecho y arriba (Hay que ser consecuentes con nuestras acciones)