A algun lloc arribarem! (Ho diu qui no està d'acord amb algun costum, algun fet, algun capteniment, etc)

Temes associats al refrany: maneres de dir