Refrany [www.elrefranyer.com]
Aigua de març, herba al sembrats (La pluja primaveral ajuda a l’eclosió de tots els vegetals, els bons i els dolents per a l’home)
Maneres de dir
Pobre de mi (Expressió amb què es lamenta alguna cosa)