Refrany [www.elrefranyer.com]
Al malalt no cal que li digues gita't, ni al bo alça't (Recomana no dir obvietats ni intentar aconsellar o saber més que el mateix interessat)
Maneres de dir
Posar-li a u les cabres en el corral (Fer el contrari o desfer-li el que ell havia fet)