Venir d'un badall de grill (Venir molt prim, mancar molt poc perquè succeeixi una cosa)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dirTraducción al castellano (google): Venir de un bostezo de grill (Venir muy delgado, carecer muy poco para que suceda algo)