Sant Pancraç, salut i feina pel nostre braç i trobar qui la faci [12 maig] (Invocació de la gent que volia trobar feina.)

Temes associats al refrany: mesos, salut, sants, treball