Repapiejar (Tindre debilitades les facultats mentals a causa de l'edat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Chochea (Tener debilitadas las facultades mentales debido a la edad)