Quan el mal ve d'Almansa a tots “alcança”. (Fa referència a un fet històric amb què malauradament els catalans vam perdre la batalla d'Almansa contra l'exèrcit de Felip V a la guerra de Successió)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mal, llocsTraducción al castellano (google): Cuando el mal viene de Almansa a todos "alcanza". (Hace referencia a un hecho histórico con el que desgraciadamente los catalanes perdimos la batalla de Almansa contra el ejército de Felipe V en la guerra de Sucesión)