Mig món critica a l’altre mig (Confirma que tots voldríem que els altres foren i es comportaren com nosaltres mateixos)

Temes associats al refrany: mon, persones