Manegueta! (Persona inclinada a ficar-se en els assumptes d'un altre per curiositat, pel plaer de saber i de transmetre noves, per figurar, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Manegueta! (Persona inclinada a meterse en los asuntos de otro por curiosidad, por el placer de saber y de transmitir nuevas, por figurar, etc.)