La música pagada no fa soroll (Les faenes o encàrrecs que s’han pagat per endavant es fan sense l’interés per fer-ho bé que es té quan encara no s’han cobrat)

Temes associats al refrany: música, la festa